Записването на приетите ученици започва от 29.06.2022 г. до 01.07.2022 г. в училището от 09.00 ч. до 16.00 ч.

Необходими документи за записване на приетите ученици:

1. Копие на акт за раждане, заверено от родителя/настойника/.
2. Декларация подписана от родител /предоставя се и се попълва на място по образец на училището/.

Списък на приетите ученици от проведените приемни изпити за уч.2022-2023 г. в СУ Г.Бенковски-Варна.