На 01.09.2023 год. от 11.00 ч. в двора на Спортно училище “Георги Бенковски“ гр.Варна ще бъде проведено тържествено откриване на новата учебна година.