Новини и Събития

Телефонни линии за психологическа подкрепа.

Възобновява се работата на телефонните линии за психологическа подкрепа на Министерството на образованието и науката. На разкритите телефони специалисти ще предоставят съдействие и консултации за деца, ученици, родители, педагогически специалисти и непедагогически...

повече информация

Заповед на министъра на образованието и науката относно носенето на лични предпазни средства за лице.

Моля всички родители, учители и ученици да се запознаят със заповедта на министъра на образованието и науката относно носенето на лични предпазни средства за лице. Виж...

повече информация

Важно съобщение за обучението в периода 12.11.2020 – 22.11.2020.

До учениците на СУ "Георги Бенковски" Варна От 12.11.2020 до 22.11.2020: - учениците от V клас ще се обучават присъствено по същото седмично разписание - учениците от VI клас до XII клас ще се обучават дистанционно с 30 мин. часове и 20 мин. междучасия (по действащото...

повече информация

Декларация за информираност и съгласие за приемане на условията на организация и провеждане на образователен процес през учебната 2020/2021 година.

Моля, всеки родител да изтегли и попълни Декларация за информираност и съгласие за приемане на условията на организация и провеждане на образователен процес през учебната 2020/2021 година. Попълнената декларация изпратете като съобщение на класния ръководител на...

повече информация

Стъпки за активиране на Класрум акаунт за учениците

Здравейте, профилите на учениците от Спортно училище „Г. Бенковски“ за платформата на Гугъл Класрум са готови и предстои да бъдат активирани. Моля разгледайте презентацията и активирайте профила на ученика, следвайки инструкциите. При затруднение потърсете класния...

повече информация