Държавен план-прием

Държавен план-прием за учебната 2023-2024 година.

Подробности за всеки отделен спорт, критериите и датите за провеждане.
Виж документа.