Държавен план-прием

Държавен план-прием за учебната 2024-2025 година.
Виж документа.
Подробности за всеки отделен спорт, критериите и датите за провеждане.
Виж документа.
График за провеждане на приемни изпити за учебната 2024 – 2025 година – I тур.
Виж документа