ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ.  Виж документа.

Декларация за родители. Виж документа.

Зaявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние. Виж документа.