Пропусквателен режим за учебната 2020-2021г. в условията на COVID-19.

Виж документа.