Футбол

ФУТБОЛ
ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ

№ Тестове за спорт ФУТБОЛ

1. Бягане 30 м. висок старт (сек.)
2. 800 м гладко бягане (мин)
3. МПК кг/тг
4. Вертикален отскок (см)
5. Експертна оценка
6. Ръст
7. Ръстово-теглова разлика
8. Координационно-моторен тест
9. Биологична възраст
10. Дълъг скок (см)
11. Коремни преси (брой)
12. Наклон напред (см)

 

ТРЕНЬОРИ

Станислав Валериев Целов

Димитър Василев Митов

Димитър Трендафилов Василев