Спортна стрелба

СПОРТНА СТРЕЛБА

ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ

№ Тестове за спорт СПОРТНА СТРЕЛБА

1. Равновесна устойчивост (сек.)
2. Острота на зрението
3. Концентрация на вниманието (сек.)
4. Пистолет (точки)
5. Пушка от упор (точки)
6. Пушка от ръка (точки)
7. Задържане на гирички 1,5 кг. с ръце в страни
8. 600 м. гладко бягане (мин.)
9. Лицеви опори (бр.)
10. Термометрия (грешки)

 

ТРЕНЬОРИ

Нина Стоянова Дякова
Дарина Пенчева Йорданова