Графици

Графиците за провеждане на учебна дейност може да разгледате oт дадените линкове.

Приемни дни и часове на директора и заместник-директорите в СУ „Георги Бенковски“ за уч.2023-2024 г.

График на обучението по БДП в СУ Г.Бенковски-Варна, за учебната 2023-2024 год. I учебен срок- V, VI и IX клас

График на обучението по БДП V, VI и IX клас I уч. срок

График на обучението по БДП в СУ Г.Бенковски-Варна, за учебната 2023-2024 год. I учебен срок- VIII и IX и X клас

График на обучението по БДП – VIII и IX и X клас.

График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети- I уч. срок уч.2023-2024 г.

График за определяне на началото и края на ваканциите, времето за учебно тренировъчни лагери и за производствена практика за учебната 2023-2024 год.

ГРАФИК на поправителни изпити и изпити за определяне на годишна оценка за учениците от XII клас за приключване на учeебната 2023-2024 год.