Графици

Графиците за провеждане на учебна дейност може да разгледате oт дадените линкове.

Приемни дни и часове на директора и заместник-директорите в СУ „Георги Бенковски“ за уч.2022-2023 г.

Виж графика.

График на обучението по БДП в СУ Г.Бенковски-Варна, за учебната 2022-2023 год. I учебен срок- V, VI и IX клас

Виж графика.

График на обучението по БДП за учебната 2021-2022 г. за 8 и 9 клас.

Виж графика.

График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети- I уч. срок уч.2022-2023 г.

Виж графика.

График за провеждане на класни работи – I срок на учебната 2022/2023г.

Виж графика.

График за провеждане на приравнителни изпити учебна 2022-2023г.

Виж графика.

График на учебния процес на комбинирана форма на обучение за учебната 2022-2023 год. се качва ежеседмично в електронен дневник Shkolo.bg.

График за определяне на началото и края на ваканциите, времето за учебно тренировъчни лагери и за производствена практика за учебната 2022-2023 год.

Виж документа.