Новини и Събития

График за провеждане на консултации на учениците, извън редовните учебни часове от учителите през II срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на консултации на учениците, извън редовните учебни часове от учителите през II срок на учебната 2022-2023...

повече информация

График на изпитите за Комбинирана форма и График на изпитите за Самостоятелна форма – I сесия.

График на изпитите за Комбинирана форма на обучение уч.2022-2023г.-I сесия и График на изпитите за Самостоятелна форма на обучение уч.2022-2023г.-I сесия График на изпитите Самостоятелна форма на обучение уч.2022-2023г.-I сесия График на изпитите Комбинирана форма на...

повече информация

Записване на приетите ученици.

Записването на приетите ученици ще бъде на 18.08.2022 г. и 19.08.2022 г. в училището от 09.00 ч. до 15.30 ч. Необходими документи за записване на приетите ученици: 1. Копие на акт за раждане, заверено от родителя/настойника /. 2. Декларация подписана от родител...

повече информация

Списък на приетите ученици от проведените приемни изпити за уч.2022-2023 г. в СУ „Г.Бенковски“-Варна.

Записването на приетите ученици започва от 29.06.2022 г. до 01.07.2022 г. в училището от 09.00 ч. до 16.00 ч. Необходими документи за записване на приетите ученици: 1. Копие на акт за раждане, заверено от родителя/настойника/. 2. Декларация подписана от родител...

повече информация