Новини и Събития

Съобщение във връзка с учебни занятия от 12 април 2021г.

Учебните занятия, съгласно заповедта на МЗ и на директора на училището ще бъдат присъствени от 12.04.-23.04.2021г. за учениците от 7,8 и 10 класа. Останалите класове ще се обучават в ОРЕС (дистанционно). От 26.04. - 29.04.2021г. присъствено ще се обучават 5, 9 и 12...

повече информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – Х клас

Цели: 1.Установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението  и нивото на подготовка на учениците за бъдещата им реализация. 2.Диагностика на индивидуалните постижения  и напредъка на учениците  и определяне  на потребностите от учене и на областите, в...

повече информация

СЪОБЩЕНИЕ – кандидатстване за стипендия.

От 10.02.2021г. до 10.03.2021 г. вкл. ще се приемат документи за кандидатстване за стипендия по Постановление 328/21.12.2017г. на МС. Право да кандидатстват имат всички ученици от VIII до XII клас, които успешно са завършили I учебен срок и нямат наложено наказание от...

повече информация

СЪОБЩЕНИЕ

Учебните занятия по общообразователна подготовка за учениците от пети до дванадесети клас ще се провеждат по утвърдено седмично разписание за втория учебен срок за учебната 2020/2021 г. при спазването на следния график: I. За периода от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г....

повече информация