1 септември – откриване на новата учебна година в Спортното училище „Георги Бенковски“ Варна

1 септември – откриване на новата учебна година в Спортното училище „Георги Бенковски“ Варна

Новата учебна година започна в Спортното училище „Георги Бенковски“ във Варна. Тържествената церемония се състоя в двора на училището на 1 септември от 11 часа, а госта на събитието бе кметът на Варна Иван Портних, който поздрави ученици, учители и родители. „Гордеем се с Вас! Пожелавам на всички ученици, преподаватели и треньори много нови успехи“, каза кметът. „Нека за всички нас училището бъде училище на успеха“, заяви директорът на училището Евелина Янчева.

Сред възпитаниците на варненското Спортно училище са трите грации -Елвира Краснобаева, Красимира Иванова и Андреа Иванова, които станаха и световни шампионки по художествена гимнастика за девойки, щангистите – Симеон Арнаудов, Константин Балинов, Софиа Стефанова, Мария Александра Арнаудова, Александра Николова, Магдалена Димитрова, които завоюваха общо 4 златни, 7 сребърни и 2 бронзови отличия на Европейското първенство по вдигане на тежести за кадети до 15 г. в Молдова. Те вдигнаха и тържествено флага на България пред сградата на училището.

Снимки: Facebook.com

Кои учебници са безплатни и как да получим еднократна помощ за ученици приети в 8 клас.

Кои учебници са безплатни и как да получим еднократна помощ за ученици приети в 8 клас.

Уважаеми родители,
безплатни учебници по общообразователните предмети за учебната 2023-2024 година се полагат на учениците от 5 до 7 клас включително.

Семействата, чиито деца са записани в осми клас в държавно или общинско училище, имат право на еднократна помощ за ученици.  Удостоверение от училището за получаване на еднократна помощ за ученици приети в 8 клас ще бъдат получени от класните ръководители след началото на учебната година.

Получаването на средствата не е обвързано с подоходен критерий. Изплаща се на два транша – 50% от размера след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а остатъкът – в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Заявлението, което се подава до Дирекция „Социално подпомагане“ не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година по настоящ адрес можете да откриете на сайта на Агенцията за социално подпомагане – https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/semeyni-pomoshti/

Родителите трябва да знаят, че отпуснатите еднократни помощи подлежат на възстановяване, ако:

– детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
– ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи/осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
– ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.