Съвместни действия за превенция проявлението на риск Недеклариране и невнасяне на здравни вноски от задължените лица в България, в частност на завършващите средно образование ученици.

Съвместни действия за превенция проявлението на риск Недеклариране и невнасяне на здравни вноски от задължените лица в България, в частност на завършващите средно образование ученици.

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения!
От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки.
Какво трябва да направите?
👉 Подавате в НАП Декларация образец 7 (за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски).
👉 Заплащате вноските за месеците от юли до започването на обучението Ви като студент.
Какъв е размерът на месечната вноска?
Към момента е 37,32 лв. (м. май 2024 г.). Преди да платите, проверете тук: актуалния размер или в здравноосигурителния калкулатор .
Кога се прави вноската?
До 25-то число на следващия месец (до 25 август трябва да декларирате и платите сами здравните си вноски за юли 2024 година).

Къде?
👉 в офис на приходната агенция
👉 по пощата с обратна разписка
👉 през портала с е-услуги на НАП чрез ПИК*: https://portal.nra.bg/
 подаване
 плащане

Важно❗️
Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права и до спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.
За просрочените вноски се начислява законова лихва.

За приетите в университет в чужбина.
В случай че ще бъдете студент в чужбина, следва да представите в офис на НАП документ, удостоверяващ обучението Ви зад граница. В противен случай, ще бъдат прекъснати здравноосигурителните Ви права.
Ако ще бъдете студент задочно обучение, трябва сами да плащате здравните си вноски.
Какво е ПИК*?
ПИК е персонален идентификационен код, който получавате безплатно във всеки офис на НАП. С него ще можете да подавате декларациите си, да проверявате осигурителния си статус, да заплащате задълженията си и много други.
Повече прочетете тук:

👉 Абитуриенти – здравни осигуровки
👉 Попълване и подаване на Декларация образец 7 и образец на формуляра
👉 Справка за дължими здравноосигурителни вноски и лихвите към тях
👉 Проверка на здравноосигурителния статус

В Спортното училище „Георги Бенковски“ се проведе вълнуващ открит урок на тема „Как да успеем в България“

В Спортното училище „Георги Бенковски“ се проведе вълнуващ открит урок на тема „Как да успеем в България“

Днес в Спортното училище „Георги Бенковски“ в град Варна се проведе вълнуващ открит урок на тема „Как да успеем в България“. Гост-лекторът, Ивайло Костадинов, сподели своя опит и предостави ценни съвети на учениците от 9-ти клас, с класен ръководител г-жа Антония Кичукова.

Срещата бе изключително вдъхновяваща като Ивайло Костадинов разкри множество тайни за успеха в българските условия. Съветите му за самодисциплина, настойчивост и целенасоченост звучаха като ценен пътеводител за младите ученици, които предстои да изграждат своите кариери.

Един от най-забележителните моменти бе капсулата на времето, която учениците попълниха със свои мечти, цели и предвиждания за бъдещето. Тази капсула се затвори с надеждата, че след няколко години, когато учениците завършат образователния си път, те ще я отворят и ще се върнат към момента, в който те бяха поставили техните надежди и мечти.

Със сигурност днешният открит урок в Спортното училище „Георги Бенковски“ ще остане незабравим за всички участници. Той не само вдъхнови младите умове да мечтаят, но и ги подготви със знания, които ще им помогнат да постигнат своите цели в бъдеще.