График за провеждане на консултации на учениците, извън редовните учебни часове от учителите през II срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на консултации на учениците, извън редовните учебни часове от учителите през II срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на консултации на учениците, извън редовните учебни часове от учителите през II срок на учебната 2022-2023 година

График на изпитите за Комбинирана форма и График на изпитите за Самостоятелна форма – I сесия.

График на изпитите за Комбинирана форма и График на изпитите за Самостоятелна форма – I сесия.

График на изпитите за Комбинирана форма на обучение уч.2022-2023г.-I сесия и График на изпитите за Самостоятелна форма на обучение уч.2022-2023г.-I сесия

График на изпитите Самостоятелна форма на обучение уч.2022-2023г.-I сесия

График на изпитите Комбинирана форма на обучение уч.2022-2023г.-I сесия