Борба свободен стил

ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ

№ Тестове за спорт БОРБА

  1. Максимално потребление на кислород кг/тл.
  2. Дълъг скок (см.)
  3. 800 м. гладко бягане (мин.)
  4. Експертна оценка (2-6)
  5. Набиране (бр.)
  6. 30 м. висок старт (сек.)
  7. Биологична възраст (0-6)
  8. Наклон напред (см.)
  9. Интензивност на вниманието
  10. Разтег-разлика (см.)

ТРЕНЬОРИ

Атанас Георгиев Атанасов Колю Добрев Петров