СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” – ВАРНА

СЪОБЩЕНИЕ!

Учебните занятия на 30.11.2018 г. – петък ще се провеждат само преди обяд.

Тренировъчните занятия ще се провеждат след обяд.

 

Директор:
Евелина Янчева