Графикът за провеждане на изпити за определяне на срочната оценка за учениците на СУ “ Г. Бенковски“ за I срок на учебната 2018/2019г.

Виж графика.