Спортно училище „Георги Бенковски“ – Варна открива учебната 2020/2021 година със слендния график:

10.00 часа – V, VI клас – в двора на училището
11.00 часа – VII, VIII и IX клас – в класните стаи
13.00 часа – X, XI и XII клас – в класните стаи

Виж документа.