Моля, всеки родител да изтегли и попълни

Декларация за информираност и съгласие за приемане на условията на организация и провеждане на образователен процес през учебната 2020/2021 година.

Попълнената декларация изпратете като съобщение на класния ръководител на съответния ученик в електронен дневник, през профила на родителя или ученика в Shkolo.bg.

Изтегли декларацията.