От 10.02.2021г. до 10.03.2021 г. вкл. ще се приемат документи за кандидатстване за стипендия по Постановление 328/21.12.2017г. на МС. Право да кандидатстват имат всички ученици от VIII до XII клас, които успешно са завършили I учебен срок и нямат наложено наказание от ПС.

Правила за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование – II срок, учебна 2020-2021.

Формуляри за кандидатстване може да намерите тук:
Формуляри за отпускане на стипендии.