Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на учениците от уязвимите групи за учебната 2021-2022 год.
Виж документа.