За учениците от XII клас-ДФО,КФО, СФО-сесия май 2022г.
Виж графика.