Записването на приетите ученици ще бъде на 18.08.2022 г. и 19.08.2022 г. в училището от 09.00 ч. до 15.30 ч.
Необходими документи за записване на приетите ученици:
1. Копие на акт за раждане, заверено от родителя/настойника /.
2. Декларация подписана от родител /предоставя се и се попълва
на място по образец на училището/.

СУ „Георги Бенковски“ – Варна