График на изпитите за Комбинирана форма на обучение уч.2022-2023г.-I сесия и График на изпитите за Самостоятелна форма на обучение уч.2022-2023г.-I сесия

График на изпитите Самостоятелна форма на обучение уч.2022-2023г.-I сесия

График на изпитите Комбинирана форма на обучение уч.2022-2023г.-I сесия