СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ ” – ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

Виж документа.