„Учител на годината“ в областта на професионалната подготовка стана Живко Николов – наш треньор по вдигане на тежести.
Той е дългогодишен преподавател в Спортно училище „Георги Бенковски“ – Варна.

Живоко Николов е професионалист, с доказан принос в развитието на спорта – вдигане на тежести в град Варна и България. Прилага иновативни подходи в учебно-тренировъчния и възпитателния процес.

Работи целенасочено за мотивиране на учениците и реализиране на високи спортни резултати на престижни състезания, за изграждане на система от общозначими ценности и идеали на граждани и спортисти. Ползва се с авторитет сред учениците, колегите, родителите и спортната общественост.

През изминалата учебно-тренировъчна година, неговите възпитаници имат успешни изяви на международни първенства.