График на поправителни изпити и изпити за определяне на годишна оценка за учениците от XII клас за приключване на учeбната 2023/2024 год.

Виж графика.